Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  oferuje usługi zdrowotne, które realizowane są w oddziałach szpitalnych w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz w poradniach specjalistycznych–ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Usługi te wykonywane są  w oparciu o najnowsze trendy medyczne oraz wysokiej klasy sprzęt, aparaturę diagnostyczną, a także wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską. Szpital posiada również w swojej strukturze organizacyjnej zakontraktowaną z Narodowym Funduszem Zdrowia Izbę Przyjęć, w której udzielana jest pomoc medyczna w razie nagłego zachorowania.

Szpital jest zakładem diagnostyczno – leczniczym z ponad 600 letnią tradycją, która przekazywana przez lata wszystkim pracownikom wytworzyła w ich świadomości nieustanną chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i jego rodzinie.

Zakwalifikowany do I poziomu referencyjnego Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej składa się z 5 oddziałów:

  • Oddziału Chirurgicznego,
  • Oddziału Pediatrycznego,
  • Oddziału Chorób Wewnętrznych,
  • Oddziału Położniczo-Ginekologiczno-Noworodkowego,
  • Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Bloku Operacyjnego,
  • Izby Przyjęć z salą obserwacyjną, Działu Anestezjologii.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Kliknij w poniższy przycisk.