NPL
Podstawowe Informacje

W tym miejscu powinien pojawić się krótki opis charakteryzujący  tę konkretną jednostkę szpitala w Rawie Mazowieckiej. 

Zakres działalności Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL) to przede wszystkim:

  • porady lekarskie udzielane doraźnie w warunkach ambulatoryjnych lub
    w domu chorego w przypadkach zachorowań, z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
  • świadczenia pielęgniarskie zlecone przez lekarza, wynikające z udzielonej porady,
  • świadczenia pielęgniarskie realizowane w warunkach ambulatoryjnych lub w domu chorego, zlecone przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPZOZ obejmują świadczenia udzielane w dni powszednie po godzinach 18.00 do 8.00 rano dnia następnego i całodobowo w dni ustawowo wolne od prac

Personel Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL)

Ordynator Oddziału: dr n. med. Imię i Nazwisko

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Imię i Nazwisko

Lekarze asystenci:

lek. med. Imię i Nazwisko
lek. med. Imię i Nazwisko
lek. med. Imię i Nazwisko
lek. med. Imię i Nazwisko
lek. med. Imię i nazwisko

Kontakt:

Tel. Sekretariat: (+48) 729 059 516

Rejestracja: (+48)729 59 525

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Kontakt / Parking / Mapa
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?