Uprawnieni do Świadczeń Poza Kolejnością

Osoby uprawnione do Świadczeń poza kolejnością

  

  • Inwalidzi wojenni i wojskowi.
  • Kombatanci.
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
  • Kobiety w ciąży.
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
  • działacze opozycji antykomunistycznej  osoby represjonowane z powodów politycznych,działacze
  • Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Pełną listę osób uprawnionych do udzielania świadczeń, poza kolejnością znajdą Państwo w dokumencie poniżej. 

 

Na Skróty
Poradnie
Specialistyczne

Oddziały
Szpitalne

Medycyna Pracy
Cennik
Diagnostyka Obrazowa
Diagnostyka Laboratoryjna
Dla Pacjenta
Aktualności
Dlaczego właśnie my?